รู้จักกล่องกระดาษลูกฟูก

รู้จักกล่องกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก คือ กระดาษที่มีลักษณะเป็นคลื่น หรือที่เรียกว่าลอนลูกฟูก กระดาษลอนลูกฟูกเป็นที่นิยมมาผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก เพราะตัวกระดาษลูกฟูกมีคุณสมบัติพิเศษ ที่ส่งผลให้กล่องกระดาษลูกฟูกกลายเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ประเภท กระดาษที่มีความแข็งแรงมาก รับน้ำหนักได้มาก ดังนั้นกล่องกระดาษลูกฟูกจึงกลายมาเป็นกล่องที่นิยมใช้ใน สายงานการผลิตเพื่อจัดเก็บสินค้าให้พร้อมที่จะทำการจัดส่งสินค้าไปยังที่ต่างๆ เพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถช่วยป้องกันสินค้าให้ปลอดภัยในระหว่างการขนย้าย กล่องกระดาษลูกฟูกจึงได้รับความนิยมอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง นอกจากนี้ กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษที่มีการออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยม เราสามารถออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูกได้ตามแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ในเรื่องของขนาด รูปร่าง หรือการพิมพ์

ประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูก

ด้วยคุณสมบัติของกล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้วัสดุกระดาษที่ผลิตออกมาเป็นกระดาษลูกฟูกที่มีลักษระเป็นลอนภายในที่ช่วยป้องกันการกระแทกและสามารถออกแบบดีไซน์ในแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะต่อความต้องการที่จะใช้งานง่ายอีกทั้งกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นยังมีราคาไม่สูงอีกด้วยอีกทั้งเทคโนโลยีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกในปัจจุบันที่ช่วยให้กล่องกระดาษลูกฟูกมีลวดลายและรูปแบบที่หลากหลายและมากขึ้นเพื่อปรับให้เหมาะกับความต้องการใช้งานประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซี่งประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูกสามารถแบ่งเป็นข้อได้ดังต่อไปนี้

1. กล่องกระดาษลูกฟูกมีความทนทาน

กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีความทนทานต่อการจัดเก็บสินค้าและขนส่ง โดยผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์อยู่ในกระดาษลูกฟูกนั้นจะได้รับการป้องกันจากแรงกดทั้งด้านบนด้านข้าง มีความต้านทานต่อแรงดันทะลุซึ่งและกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นสามารถมาเรียงซ้อนกันได้เป็นจำนวนมากซึ่งเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าในปริมาณมากที่ต้องทำการจัดเรียงซ้อนต่อกันหลายชั้น กล่องกระดาษลูกฟูกมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานสามารถปกป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบา และสะดวกในการเคลื่อนย้าย รูปทรงที่จัดวางง่ายที่ทำให้เรียงรวมกันได้อย่างสะดวก

2. กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะกล่องกระดาษลูกฟูกผลิตจากกระดาษที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้และในปัจจุบันมากกว่า 70 % ของกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นผลิตมาจากกระดาษรีไซจึงส่งผลให้ราคากล่องกระดาษลูกฟูกนั้นราคาไม่สูงซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนต่อธุรกิจที่จำเป็นต้องส่งสินค้าโดยการเลือกใช้กล่องกระดาษลูกฟูกได้เป็นอย่างดีและด้วยความที่กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นใช้วัสดุในการผลิตที่เป็นกระดาษจึงส่งผลให้การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกสามารถผลิตออกมาได้ค่อนข้างตรงกับแบบรูปทรงต่างๆ เพราะวัตถุดับที่เป็นกระดาษนั้นเองทำให้กล่องกระดาษลูกฟูกสามารถ ตัด ดัด พับ งอ ได้ตามต้องการ

3. เทคโนโยลีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกมีความทันสมัย

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีความทันสมัยมากขึ้น โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการได้ สามารถพิมพ์ลวดลายตามที่ต้องการบนกล่องกระดาษลูกฟูกได้ โดยการพิมพ์ลายบนกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลหรือจะเพื่อความสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ผลิตได้อีกทางหนึ่งผ่านลวดลายบนกล่องกระดาษลูกฟูก

กระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

กระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกถือเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ เป็นการนำผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลาง อาทิ กระดาษคราฟท์ เป็นต้น มาผลิตเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่สินค้าประเภทต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลไม้ โดยโรงงานที่ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นจะทำการผลิตแผ่นลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูกในที่เดียวกัน ซึ่งกว่าจะมาเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกได้นั้นต้องผ่านกระบวนการแรกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษลูกฟูกจนไปถึงขั้นตอนการสร้างกล่องซึ่งประกอบด้วย

1. ขั้นตอนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก

ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกจะเป็นขั้นตอนการผลิตกระดาษลูกฟูกก่อนโดยเอากระดาษสำหรับทำผิวกล่องและกระดาษทำลอนมาประกบกันโดยใช้เครื่องทำแผ่นลูกฟูกเพื่อสร้างลอนให้กลายเป็นกระดาษลูกฟูก ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและพลังงานความร้อนเพื่อทำไอน้ำนำมาใช้ในลูกร้อนเพื่อลดความชื้นให้กาวกับกระดาษแห้งติดกันได้เร็วขึ้น และมีชุดแผ่นความร้อนเพื่อใช้ในการอบกระดาษโดยวิธีการไล่ความชื้นออกจากกระดาษที่ประกบกับลอนวิธีจะไม่ทำให้กระดาษลูกฟูกกรอบ เมื่อได้กระดาษลูกฟูกมาแล้วก็พร้อมสำหรับการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกในขั้นตอนต่อไป โดยทั้งนี้แผ่นกระดาษลูกฟูกที่ได้จากการผลิตนั้นสามารถแบ่งชนิดกระดาษลูกฟูกได้ตามชั้นความหนาของลูกฟูก เช่น กระดาษลูกฟูกชนิด 3 ชั้นหรือกระดาษลูกฟูกชนิด 5 ชั้น เป็นต้น

2. ขั้นตอนการผลิตกล่องลูกฟูก

การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นกระบวนการผลิตกล่อง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามชนิดของกล่องกระดาษลูกฟูกและการเชื่อมรอยต่อโดยแผ่นลูกฟูกที่ออกจากเครื่องทำลูกฟูกนั้นจะมีการทำเส้นพับฝาที่ตัวกล่องจากนั้นกระดาษจะถูกนำใส่ไปที่เครื่องพิมพ์และทำการพิมพ์ข้อความหรือโลโก้บนกล่องกระดาษลูกฟูก การเข้าเครื่องพิมพ์จะทำให้แผ่นลูกฟูกที่ผ่านเข้าตู้สีแล้วทำการพิมพ์ตามทีกำหนดไว้จนครบตามต้องการ ซึ่งระบบการพิมพ์ที่นิยมใช้จะเป็นการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography)

การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography) เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่ดีเป็นแม่พิมพ์โดยกัดส่วนที่ไม่รับหมึกเว้าลึกลงไป การพิมพ์ในระบบนี้ใช้หลักการคล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสคือใช้การกดทับ แต่หมึกที่ใช้จะเหลวกว่าและใช้ลูกกลิ้งที่ทำขึ้นเป็นพิเศษทำหน้าที่จ่ายหมึกในปริมาณที่สม่ำเสมอให้กับแม่พิมพ์ การพิมพ์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาจนสามารถพิมพ์ภาพสอดสีได้ งานพิมพ์ประเภทนี้เหมาะสำหรับการพิพม์ กล่องลูกฟูก กล่องกระดาษแข็ง ฉลาก ป้าย กล่องกระดาษ กระดาษชำระ ถุงและซองพลาสติก และงานพิมพ์สอดสี

3. ขั้นตอนการขึ้นรูปกล่องกระดาษลูกฟูก

โดยส่วนใหญ่การทำการผลิตกล่องลูกฟูกจะมีรูปแบบกล่องที่เป็นตายตัวเพื่อใช้ผลิตเป็นจำนวนมาก โดยการขึ้นรูปกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นใช้วิธีการเชื่อมรอยต่อของกล่องกระดาษลูกฟูก แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ

1. กล่องกระดาษลูกฟูกแบบลวดเย็บ
กล่องกระดาษลูกฟูกแบบลวดเย็บเป็นกล่องที่มีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากหรือกล่องที่มีรอยต่อค่อนข้างยาว ทำให้การทากาวข้างกล่องนั้นไม่สะดวก กระบวนการผลิตจะเป็นการขึ้นรูปกล่องและนำไปทำตัวกล่องกระดาษลูกฟูกไปตอกที่เครื่องตอกเพื่อประกอบให้เป็นรูปร่าง
2. กล่องกระดาษลูกฟูกแบบติดกาว
กล่องกระดาษลูกฟูกแบบติดกาวเป็นกล่องที่สามารถผลิตได้เร็ว เหมาะที่จะใช้งานกับสินค้าทั่วๆไปการผลิตกล่องชนิดนี้ จะมีการพิมพ์ทำเส้นพับและทำการทากาวเพื่อประกบรอยต่อด้านที่ 1 และด้านที่ 4 เข้าด้วยกันเป็นกล่อง และจะผ่านเข้าเครื่องนับจำนวนแล้วทำการมัดเชือกเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้
3. กล่องกระดาษลูกฟูกไดคัท
กล่องกระดาษลูกฟูกชนิดไดคัทนั้นถือเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกแบบพิเศษที่ผลิตตามแบบที่ถูกดีไซน์เพื่อความสวยงามโดยเฉพาะ สามารถออกแบบให้ขึ้นเป็นรูปกล่องได้โดยไม่ต้องใช้ลวดเย็บ หรือ กาว

รูปแบบกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีหลากหลายรูปแบบมากมาย โดยหลักๆสามารถแบ่งออกได้เป็น กล่องฝาชน กล่องฝาเกย และกล่องไดคัท อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบกล่องกระดาษลูกฟูก