BG_slide

รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกตามความต้องการของลูกค้า

กำหนดขนาดกล่อง แบบพิมพ์ และเกรดกระดาษ ได้ตามต้องการ

บริษัท บาแล็นซ์ แพ็คกิ้ง จำกัด

BALANCE PACKING CO., LTD.

02 813 0980 | LINE ID: @blbox

BG_slide

รับผลิต...

กล่องพิซซ่า

กล่องเกี๊ยวซ่า

และกล่อง Food Delivery อื่นๆ

บริษัท บาแล็นซ์ แพ็คกิ้ง จำกัด

BALANCE PACKING CO., LTD.

ข้อมูลเพิ่มเติม

slide1-1030×267

- พิมพ์ด้วยระบบพิมพ์ Flexography ที่ทันสมัย

- มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

- ประสบการณ์กว่า 30 ปี

มาตราฐานรับรองในระดับสากล

เนื่องจาก เป้าหมายที่สำคัญที่สุดขององค์กร คือ“คุณภาพและมาตรฐาน”ของสินค้าและบริการ   เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม บริษัท บาแล็นซ์ แพ็คกิ้ง จำกัด  จึงให้ความสำคัญ และได้ผ่านการตรวจประเมินมาตราฐานสากลต่างๆ เป็นประจำทุกปี และมีความตั้งใจที่จะรักษาความเป็นมาตรฐาน มุ่งมั่นที่จะการพัฒนาคุณภาพ สู่สากล อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานต่างๆที่ บริษัท บาแล็นซ์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้รับการรองรับ

1.) ISO 9001 (Quality Management System: QMS) เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่ง ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพที่มาตรฐานองค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ โดยจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร

2.) GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นมาตรฐานตัวชี้วัดหลักหลักเกณฑ์ในการผลิตที่ถูกหลักสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการผลิตและควบคุม โดยเน้นวิธีการป้องกันมากกว่าการแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในทุกๆภาคส่วน

3.) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต โดยจะทำการวิเคราะห์และประเมินอันตรายในขั้นตอนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ตรวจรับวัตถุดิบ จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่งถึงมือผู้บริโภค ว่าจุดใด หรือ ขั้นตอนใดมีความเสี่ยง ที่จะต้องควบคุม

4.) FSC™ (Forest Stewardship Council™) คือ มาตรฐานที่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์จากไม้ ต้องมีใบรับรองมาตรฐาน FSC™ แสดงแหล่งที่มาของไม้ว่าเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้มาจากการบุกรุกทำลายป่า หรือสิ่งแวดล้อม  ในทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม้เป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ความต้องการในการใช้ไม้นั้นยังคงมีอยู่เรื่อยๆในหลายๆอุตสาหกรรม แต่ทรัพยากรไม้นั้นเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหากไม่มีการจัดการรักษาอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ บาแล็นซ์ แพ็คกิ้ง จำกัด เราได้รัการรับรอง FSC™ COC (FSC™ C160335)

มาร่วมกันเป็นอีกหนึ่งแรง ในการตระหนักถึงสิ่งเเวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน