Facebook_Cover copy
slide1-1030×267

บาแล็นซ์ แพ็คกิ้ง | ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก

ประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี

ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008

ข่าวสารและความรู้

กล่องไดคัท คือ กล่องกระดาษลูกฟูกที่ผลิตโดยการไดคัท เป็นกล่องที่มีรูปทรงที่หลากหลายตามการออกแบบ เน้นดีไซน์ที่สวยงาม และสร้าง brand image เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า การผลิตกล่องไดคัทจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเพลทไดคัท กระดาษลูกฟูกจะถูกนำไปเข้าเครื่องไดคัท เพื่อปั๊มโดยใช้เพลทไดคัท ให้ออกมาตามแม่แบบ จากนั้นเราจะได้กระดาษลูกฟูกที่ถูกตัดไปตามรูปทรงที่สวยงาม เพื่อมาประกอบเป็นกล่อง...